พ-2483 จบ.

โพสต์26 ก.พ. 2555 18:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2555 18:46 ]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 คุณลักขณา (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี) ทะเบียน พ-2483 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องได้เคยนำรถเข้าศูนย์เขาไร่ยาและทางบริษัทได้แจ้งใบเสนอราคาค่าซ่อมให้ แต่มีบางรายการที่ยังไม่ได้ทำ ถ้าต้องการนำรถเข้าศูนย์เพื่อทำรายการที่ค้างไว้จะยังเป็นราคาเดิมที่เคยเสนอมาให้หรือไม่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments