บบ-6228 จบ.

โพสต์21 ก.พ. 2555 22:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2555 22:26 ]
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 คุณบุญปลูก สวัสดิ์ทอง ทะเบียน บบ-6228 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องการเคลมหม้อน้ำ ลูกค้าได้ทำประกันของ LMG อยากสอบถามว่าทางบริษัทมีอะไหล่ตัวนี้หรือไม่และสามารถนำรถเข้ามาเคลมได้เมื่อไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่อู่เคาะพ่นสี และแจ้งรายละเอียดกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments