กง-6329 จบ.

โพสต์14 ก.พ. 2555 23:22โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2555 23:23 ]
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 คุณพยุงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทะเบียน กง-6329 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องใบเสนอราคาและรายการซ่อมไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ จึงอยากสอบถามรายละเอียด จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments