ตส-9729 กท.

โพสต์12 ก.พ. 2555 19:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2555 19:32 ]
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 คุณวิไล ทองเลิศ ทะเบียน ตส-9729 กท. ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (ตัวจ่ายน้ำมัน) ว่าทางบริษัทมีอะไหล่ตัวนี้ไหมและราคาเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments