ประสานงานแผนกทะเบียน-ประกัน ให้กับ ธกส.

โพสต์12 ก.พ. 2555 19:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2555 19:28 ]
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 คุณแอนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ติดต่อสอบถามว่าได้มีลูกค้าชื่อคุณสงวน จำเพาะน้อย ออกรถกับทางบริษัทแต่ไปทำประกันภัย-พรบ. ที่ ธกส. อยากสอบถามว่าทางบริษัทมีการทำประกันภัยให้กับรถลูกค้าที่ออกใหม่หรือไม่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกทะเบียน-ประกัน ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments