กค-4251 จบ.

โพสต์12 ก.พ. 2555 19:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2555 19:00 ]
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 คุณวรทัศน์ คชพร ทะเบียน กค-4251 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (โอริงฝาวาล์ว) ว่าอะไหล่มาหรือยัง ถ้ามาแล้วต้องการจองคิวนำรถเข้าซ่อมเพื่อเปลี่ยนอะไหล่ในวันที่ 11 ก.พ. 55 จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า และทำการจองคิวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments