กธ-2089 รย.

โพสต์12 ก.พ. 2555 18:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2555 18:58 ]
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 คุณเสาวลักษณ์ คีรีแลง ทะเบียน กธ-2089 รย. ติดต่อสอบถามเรื่องการต่ออายุทะเบียน-ประกัน เนื่องจากได้รับข้อความจากทางบริษัทและสนใจอยากสอบถามรายละเอียด จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกทะเบียน-ประกัน ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments