ประสานงานศูนย์บริการให้กับ บ.สยามคาร์เรนท์

โพสต์7 ก.พ. 2555 19:01โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2555 19:01 ]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 คุณวิ จาก บ.สยามคาร์เรนท์ ติดต่อเรื่องขอใบเสร็จรับเงินของรถหมายเลขทะเบียน ชผ-2301 กท. ได้โอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.54 และของรถหมายเลขทะเบียน ชผ-2321 กท. ได้โอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.54 จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและสอบถามรายละเอียด
Comments