ถม-4956 กทม.

โพสต์7 ก.พ. 2555 17:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2555 18:00 ]
เมื่อวันที่ 7 กุมภาัพันธ์ 2555 คุณกันยารัตน์ วงษ์ประเสริฐ ทะเบียน ถม-4956 กท. ติดต่อสอบถามรายการอะไหล่ (ที่ปรับเบาะด้านข้างคนนั่ง) ว่าทางบริษัทมีอะไหล่ตัวนี้หรือไม่ เพราะลูกค้าจองคิวนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์วันที่ 8 ก.พ.55 จะได้ทำพร้อมกันทีเดียวเลย จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments