บย-9136 รย.

โพสต์6 ก.พ. 2555 07:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2555 08:00 ]
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 คุณสมปอง กิ่งขจร ทะเบียน บย-9136 รย. สอบถามว่ารถที่นำเข้ามาซ่อมที่ศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังและอยากทราบเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อม จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments