กง-2640 จบ.

โพสต์6 ก.พ. 2555 07:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2555 07:45 ]
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 คุณคมกริช ทะเบียน กง-2640 จบ. (สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี) สอบถามเรื่องใบแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่แขวนไว้ตรงหน้ารถว่า รอบนี้เข้ามาใช้บริการแล้วทางพนักงานไม่ได้ให้มาด้วย อยากทราบว่ารถจะครบระยะครั้งต่อไปเมื่อไร และสามารถขอรับใบแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้หรือไม่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ SA ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments