4683 จบ.

โพสต์6 ก.พ. 2555 07:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2555 07:40 ]
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 คุณชาลี เต็มปรีชา ทะเบียน – 4683 จบ. (ลูกค้าจำอักษรตัวหน้าไม่ได้) ติดต่อสอบถามเรื่องการนำรถเข้ามาเช็คระยะ 5,000 กิโลเมตร มีรายการซ่อมอะไรบ้าง ถ้าต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพิ่มเติมจากรายการซ่อมจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จึงได้อธิบายรายละเอียดและทำการจองคิวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments