บม-2041 จบ.

โพสต์1 ก.พ. 2555 03:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2555 07:25 ]
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 คุณณัฐธยาน์ วงศ์ชมโฉม ทะเบียน บม-2041 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องเอกสารใบเคลม และแจ้งเบอร์ FAX ที่ต้องการให้ทางอู่เคาะพ่นสี FAX เอกสารไปให้ดู จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่อู่เคาะพ่นสี ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและสอบถามรายละเอียด           
Comments