บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลส์ จำกัด
50/11 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 086-5555-245
พิเศษ! โทร. 02-0184107 ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่าย!


ประชากิจมอเตอร์เซลส์ (แฟนเพจ)  facebook.com/prachakij
http://www.facebook.com/prachakijsale 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ประชากิจมอเตอร์เซลส์  facebook.com/relationshipPKG
www.facebook.com/PKG.MR.activity 
 
ติดต่อบ
ริษัทในเครือประชากิจได้ที่นี่กลุ่มสำนักงานสินเชื่อ